GDPR:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten mountainbikecenter.fi käsittelee sinua koskevia tietoja.

1.Rekisterinpitäjä

Nimi: JVJ Digital Design Oy
Y-tunnus: 3011230-2
Postiosoite: Ounasjoentie 21-23 A14, 96200 Rovaniemi

2. Yhteyshenkilö

Nimi: Ville Heikka
Postiosoite: Ounasjoentie 21-23 A14, 96200 Rovaniemi
Puhelin: +358 401240143
Sähköposti: jvjdigitaldesign@gmail.com

3. Rekisterin nimi

JvJ Digital Design Oy:n

4.Palvelussa kerätyt tiedot ja niiden käyttötarkoitus, tiedon lähde, käsittelyn peruste sekä säilytysaika.

4.1 Kerätyt tiedot

Perustiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

4.2 Käyttötarkoitus

Tietoja käytetään kuluttajan ja palveluntuottajan väliseen yhteydenpitoon, markkinointi, analysointi ja tilastointi, muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4.3 Tiedon lähde

Tiedot kerätään käyttäjältä itseltään.

4.4 Käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4.5 Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Käyttäjän perustietoja säilytetään profiilin poistamiseen saakka. Laskutustapahtumissa tietoja säilytetään lain vaatiman ajan.

4.6 Palvelussa kerättävät tiedot

Kerätyt tiedot ovat JVJ Digital Design oy:n ja sen työntekijöiden käytettävissä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle ilman käyttäjän lupaa.

5. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on aina oikeus pyytää omien tietojen poistamista palvelusta ja sen rekisteristä olemalla yhteydessä ylläpitoon. Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa lupaa luovuttaa omia tietojaan ulkopuolisille yhtiöille, kuten suoramarkkinointi. Vaatia virheellistä oikaisua omissa tiedoissaan olemalla yhteydessä ylläpitoon, jos ei itse kykene näitä muuttamaan Vaatia virheellisen tiedon oikaisua palvelussa, ottamalla yhteyttä ylläpitoon Tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskea valitus tietosuojavaltuutetulle, ohjeet valituksen tekemiseen löytyy osoitteesta: (https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html) Vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tapauksissa, sekä vastustaa tietojen käsittelyä saman asetuksen artiklan 21 tarkoittamissa tilanteissa. Tietojen luovutus sitä pyytävälle taholle tapahtuu ainoastaan siten, että pyytäjän henkilöllisyys pystytään todentamaan luotettavalla tavalla.

6. Tietojen siirto EU:n sisä- tai ulkopuolelle

Tietoja ei tulla siirtämään EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle. EU:n sisäpuolelle tietoja luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikan avulla.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Muutokset reisteri- ja tietosuojaselosteeseen

JvJ Digital Design kehittää palveluitaan säännöllisesti, joten pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen tarvittaessa. Ilmoitukset rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla.

Seloste päivitetty 21.1.2023